Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljørådets sammensætning

Se hvem der udpeger Arbejdsmiljørådets medlemmer

Fra 2006 er Arbejdsmiljørådet udvidet, så det nu består af:

  • En formand udpeget af Landsstyret efter indhentet udtalelse fra arbejdsmarkedets parter.
  • To medlemmer udpeget af Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattufiat (SIK).
  • Et medlem udpeget af Pædagogernes Fagforening (PIP), Sygeplejerskernes Fagforening (PK) og Lærernes Fagforening i Grønland (IMAK) i fællesskab.
  • Et medlem udpeget af Tjenestemandsforeningen (AK) og Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) i fællesskab.
  • Et medlem udpeget af Grønlands Arbejdslederforening (SSK).
  • Et medlem udpeget af Grønlands Arbejdsgiverforening (GA).
  • Et medlem udpeget af De Grønlandske Kommuners Landsforening (KANUKOKA).
  • Et medlem udpeget af Grønlands landsstyre i samråd med Finansministeriet.